Ten odcisk został zaktualizowany 14/11/2023.

Właścicielem tej witryny jest:

„Gam” Sp. z o. o. sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 249E, 51-129 Wrocław
Polska
Email: sprzedaz.gam@kiamotors.pl
Numer telefonu: 71 352 84 70
VAT ID: 8951781260

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

0000135313

Jesteśmy gotowi lub zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

670000