Zasady przechowywania danych - Kia GAM Skip to content

Zasady przechowywania danych

Zasady przechowywania danych

ZASADY PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Wprowadzenie

Kia wraz z jej wszystkimi podmiotami powiązanymi i zależnymi (łącznie zwanymi “Grupą KIA’’ musi przestrzegać obowiązków związanych z przechowywaniem danych jak również przepisami w zakresie ochrony danych obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność. Niniejsze Zasady Przechowywania Danych zostały przyjęte przez Grupę KIA w celu określenia warunków skutecznego i zgodnego z prawem utrzymywania, przechowywania oraz zniszczenia zapisów, informacji i danych osobowych zwanych dalej łącznie „Danymi”

2. Cel

Celem niniejszych Zasad Przechowywania Danych jest
• zapewnienie integralności, bezpieczeństwa oraz dostępności Danych niezbędnych dla działalności Grupy KIA;
• przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji, które określają minimum i maksymalny okres przechowywania Danych w tym danych osobowych;
• zabezpieczenie i przechowywanie Danych w sposób, który jest niezbędny w celu ochrony praw Grupy KIA;
• wsparcie i skuteczne odzyskanie, przeniesienie i przechowywanie Danych; oraz
• zapewnienie odpowiedniego zniszczenia Danych, które nie są już wymagane.

3. Zastosowanie

Niniejsze Zasady Przechowywania Danych stanowią globalne zasady oraz obowiązują wszystkich pracowników, wykonawców i pośredników (“Pracownicy”) Kia Polska Sp. z o.o. (“Spółka”), członka Grupy KIA. Pracownicy zobowiązani są przestrzegać niniejszych Zasad Przechowywania Danych kiedy tylko otrzymują, przechowują, oraz/lub niszczą Dane związane z wypełnianiem swoich obowiązków zawodowych na rzecz Spółki.
Niniejsze Zasady Przechowywania Danych obejmują wszystkie Dane stworzone lub uzyskane w trakcie działalności Spółki, przechowywane na jakimkolwiek nośniku. Dlatego też, niniejsze Zasady Przechowywania Danych nie ograniczają się do Danych zawartych tylko w dokumentach papierowych, lecz obejmują również Dane w jakiejkolwiek formie elektronicznej nadającej się do odczytu, takie jak Dane przechowywane na własnych serwerach, serwerach osób trzecich, kontach e-mail, pulpitach, telefonach oraz w pamięci zapasowej.

4. Funkcje i obowiązki

Inspektor Ochrony Danych osobowych wraz z aktywnym uczestnictwem zarządu Spółki będzie administrował niniejszymi Zasadami Przechowywania Danych oraz analizował i wyrażał zgodę na zmiany lub wyjątki do niniejszych Zasad Przechowywania Danych, a w szczególności do Informacji o danych na stronie internetowej i plikach typu “Cookies”, co roku lub częściej, jeżeli będzie to wymagane.

5. Przechowywanie Danych

Informacja o danych na stronie internetowej i plikach typu “Cookies”

6. Zniszczenie Danych

O ile nie zostało to inaczej uregulowane (np. w przypadku trwającego postępowania prawnego lub regulacyjnego), po upływie okresu określonego w Załączniku 1, Dane muszą zostać skutecznie zniszczone (np. pocięte lub wymazane) w stopniu równoważnym do ich wartości dla innych oraz ich poziomu poufności.

7. Pytania

Wszelkie pytania związane z Zasadami Przechowywania Danych można kierować do Inspektora Ochrony Danych osobowych Kia Polska Sp. z o.o. Pana Macieja Wara – Wąsowskiego:
Adres e-mail: iod@kiapolska.com.pl


Data wejścia w życie: 1.05.2018

Formularz zapisu na jazdę próbną

Prosimy wypełnić formularz kontaktowy podając swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Polityki Prywatności oraz jestem świadomy/a, że przetwarzanie moich danych osobowych przez GAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 249E, Wrocław 51-129, KRS: 0000135313 jest niezbędne dla realizacji umówionej jazdy próbnej.

  Formularz zapisu na jazdę próbną

  Prosimy wypełnić formularz kontaktowy podając swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.   Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Polityki Prywatności oraz jestem świadomy/a, że przetwarzanie moich danych osobowych przez GAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 249E, Wrocław 51-129, KRS: 0000135313 jest niezbędne dla realizacji umówionej jazdy próbnej.

   Nie znalazłeś auta? Napisz do nas!

   Prosimy wypełnić formularz kontaktowy podając swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

    Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Polityki Prywatności oraz jestem świadomy/a, że przetwarzanie moich danych osobowych przez GAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 249E, Wrocław 51-129, KRS: 0000135313 jest niezbędne dla realizacji kontaktu telefonicznego.